Големите партии гледали на ИК като възможност за гласове