Депутати решиха окончателно ЦИК да наеме или да закупи машините за гласуване