Условни присъди за двама управители на строителна фирма и технически ръководител на обект за смъртна злополука с работник - §22 Новини