Иисус с бюст кани децата на неделно училище в Исландия