TBI Bank продължава да е сред най-ефективните и печеливши банки