Обмисля се преизчисление на пенсиите за 1,1 милиона пенсионери