China Daily: Американско-китайските отношения на хлъзгав склон