Шотландия има намерение да се отдели от Великобритания - това е неизбежно