Косенето на трева и полагане на маркирова ограничи движение по "Тракия"