България изтегли нов външен дълг за 2.5 млрд. евро