Кметът на Ню Йорк излезе в неплатен отпуск, защото парите свършиха