Парламентът реши: ЦИК, а не Министерският съвет, трябва да осигури машините за изборите