Изхвърлените със сила от парламента протестиращи ще си потърсят правата по закон