Сачева заяви, че кабинетът не обсъжда вариант за подаване на оставка