Депутатите решиха ЦИК да осигури машините на гласуване, кворумът беше на ръба