Акционерите на „Корадо“ гласуваха шестмесечен дивидент от 0,1 лв.