Николай Василев: Новият дълг правилно беше изтеглен сега, но нека парите да останат като голям резерв