Регионалният център за извънкласно образование стартира новата учебна година