Възможно ли е да има заразени деца в 55-то училище в София?