КАТ проведе акция по широкообхватен контрол в Пазарджик