Депутатите решават дали ЦИК ще закупи или ще наеме машините за вота