"Ново 20" с ремонта на скъсания тръбопровод през Варненското езеро