Главата на ФРС постави под въпрос перспективите за икономическо възстановяване на САЩ