Никас Сафронов се противопостави на продажбата на тялото на Ленин в Америка за милиард долара