17 септември 1939 г. Червената армия нахлува в Полша