TikTok са увеличили потребителите си със 75% през 2020г.