NICE подготвя доклад / Ядрените и възобновяемите енергийни източници трябва да се обединят, за да създадат хибридни енергийни системи