Назначен е нов ръководител на Световната ядрена асоциация (WNA)