НСО няма да допусне да бъде употребявана за политически цели - официална декларация