Вълчев: Около 300-400 ученици са избрали дистанционно обучение