Жертвите на COVID у нас: От 41 до 84-годишна възраст