Проверка в МВР! Следят за нарушения при използването на униформите