Първият учебен звънец удари днес и в затворите, 1000 лишени от свобода влизат в "клас"