Словакия извади България от списъка на рисковите държави