6566 са вече иззетите от офиса на Васил Божков културни ценности