Гърция не е готова за преговори с Турция по спора за Източното Средиземноморие