Цензура: 62 % от американците се страхуват да изразяват възгледите си