България взема дълг като богатите в ЕС - с много ниска лихва дори и за 30 години