Студентите от ЕС на Острова остават само 16 на сто