Майки на деца с увреждания бяха влачени от полиция и НСО