Банкнотите изчезват като платежно средство в Швеция