Екоминистерството засилва контрола над чистотата на въздуха в Русе - Управление и бизнес