Единната система в съда спира за ремонт след протест на съдии