Тренировка за плана за действие в случай на наводнение проведоха в Тетевен