Магистратите трябвало да се повишават заради заслуги, а не защото са членували във ВСС