Икономическият и социален съвет иска да се забърза цифровизацията