Деница Николова на среща с представители на общините от Северозападен район