Големите петролни компании залагат на бъдеще с по-малко петрол и повече водород