Извънредна проверка на „Топлофикация София“ и фирмите за дялово разпределение