369 лв. ще е линията на бедност за страната през 2021 г. - с 6 лв. повече от тази